Одлука о додели уговора – Оброци- ручак за децу у продуженом боравку можете погледати/преузети ОВДЕ

Позив за подношење понуде, ЈНМВ 01-20 можете погледати/преузети ОВДЕ

Конкурсну документацију  ЈНМВ 01-20 можете погледати/преузети ОВДЕ

Изјаву о одсуству сукоба интереса ЈНМВ 01-20 можете погледати/преузети ОВДЕ

План јавних набавки и план набавки за 2020. год. можете погледати/преузети ОВДЕ

Одлуку о додели уговора ЈНМВ 14/19 можете погледати/преузети ОВДЕ

Измену број 2 плана Јавних набавки и Плана набавки за 2019. годину можете погледати/преузети ОВДЕ

Позив за подношење понуде за  редни број набавке ЈНМВ 14/19, електрична енергија можете погледати/преузети ОВДЕ

Конкурсну документацију за ЈНМВ 14/19 можете преузети ОВДЕ

Измену број 1 Плана јавних набавки и Плана набавки за 2019. годину можете погледати/преузети ОВДЕ

План јавних набавки за 2019. год. можете погледати/преузети ОВДЕ

План  набавки за 2019. год. можете погледати/преузети ОВДЕ

Оброци – ручак за децу у продуженом боравку ЈНМВ 02/19. позив за подношење понуде можете погледати/ преузети ОВДЕ

Конкурсну документацију за ЈНМВ 02/19. можете погледати/преузети ОВДЕ

Одлуку о додели уговора Оброци – ручак за децу у продуженом боравку ЈНМВ 02/19. можете погледата ОВДЕ