Актуелностишкола

Упис деце у први разред (шк. 2019/2020. год.)

Поштовани родитељи,

Према Закону о основама  система образовања и васпитања у први разред се уписује свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година.

Обавештење о новој процедури уписа у први разред основне школе можете погледати ОВДЕ

То значи да се школске 2019/2020. године  у први разред уписују сва деца рођена од 1. марта 2012. године до краја фебруара 2013. године. Родитељи ове деце имају законску обавезу да упишу своје дете у први разред.

Oдлагање уписа постоји само у случајевима када постоје здравствени разлози за то. Одлуку о одлагању уписа доноси надлежна Интерресорна комисија на основу упута  лекара  и лекарске документације  детета.

Упис и тестирање  деце за  полазак у први разред основне школе за школску 2019/20. годину ће се обављати у периоду од 01.04.2019. до 31.5.2019. године, а у изузетним случајевима до 31.08.2019. године.

Постоји могућност да се у први разред основне школе упише и дете које би при поласку у школу (1. септембра) имало од шест до шест и по година. То се односи на децу рођену од 1. марта до 31. августа 2013. године.

Превремени упис је специфичан, јер дете мора да прође кроз проверу спремности за полазак у школу коју врши школски психолог од 1. јуна 2019. год.. На основу мишљења психолога школа може да препоручи: упис детета у први разред или одлагање поласка у школу за годину дана, уз наставак похађања припремног предшколског програма.

Ако дете старије од седам и по година због болести или других разлога није уписано у први разред, може да се упише у први или  одговарајући разред на основу претходне провере знања.

Школа је дужна да упише свако дете са подручја школе.

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, који треба благовремено поднети секретару школе.

 Документа потребна за упис:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће обезбедити нови софтвер који ће се користити за упис у први разред свих основних школа у Републици Србији, почев од школске 2019/20. год.

Министарство ће путем наведеног софтвера, у сарадњи са Министарством за државну управу и локалну самоуправу и Министарством унутрашњих послова, обезбедити да се документа попут Извода из матичне књиге рођених и доказа о пријави пребивалишта за ученике прибављају електронским путем, у складу са Законом о електронској управи („Службени гласник РС“, број 27/18).

Сагласно наведеном, родитељи више неће бити у обавези да школи, приликом уписа ученика, достављају поменута документа у папирниј форми, већ ће имати могућност да поднесу захтев да школа у њихово име наведена документа прибави електронским путем.

 Осим Извода из матичне књиге рођених и Пријаве пребивалишта детета (који се могу по избору родитеља, односно другог законског заступника ученика доставити у папирној форми или их уз њихов захтев  школа прибавља електронским путем) документа која су потребна за упис у школу су:
 Потврда лекара да је дете здравствено способно за похађање школе (потврду да је педијатар из дечјег диспанзера након обављених специјалистичких прегледа),

–  Уверење да је дете похађало обавезни припремни предшколски програм (добија се од предшколске установе коју је дете похађало тек након завршеног програма).

При упису детета у школу потребно је да родитељ, односно други законски заступник ученика  понесе личну карту на увид.

Упис у први разред вршиће се сваког радног дана од 9:00 до 15:00 часова код секретара школе, а термин тестирања детета заказује се или лично код школског психолога  или на телефоне: 38 09 813 и 38 20 314 од 9:00 до 15:00 часова.

На основу резултата са теста, интервуја са родитељима и разговора са дететом утврђује се  интелектуална, социјална и емоционална зрелост детета за полазак у школу.

Потребно  је имати  на уму  да за  дете не треба  никаква посебна припрема за тестирање.
Важно је да дете буде одморно, сито и да му код куће укратко објасните где иде. Немојте застрашивати дете („Нећеш се уписати у школу ако не будеш знао…” и сл.), нити му ублаживати ситуацију („Мало ћеш да се играш са тетом…”). Овај тест не захтева познавање слова (читање и писање), као ни рачунање.

Организација рада школе у првом разреду:

Ученици првог и другог разреда наставу похађају само пре подне од 9:00 до 13:00 часова.

Прихват деце запослених родитеља почиње од 7:00 часова од стране дежурног наставника.

У школи ради продужени боравак за децу од 1. до 4. разреда.
Радно време продуженог боравка за први и други разред  је од 13:00 до  17:00 часова.
У боравку ученици раде домаће задатке, обнављају научено градиво, играју се, играју друштвене игре, гледају филмове и баве осталим слободним активностима. Продужени боравак је бесплатан.
Радно време боравка, по потреби може бити и промењено, односно прилагођено радном времену родитеља.

У школској трпезарији ученици  који остају у продуженом боравку имају топли оброк (супа или чорба, главно јело, салата, хлеб и дезерт или воће) који заинтересовани родитељи могу да уплате преко школе. Топли оброк није обавезан.

Родитељски састанак са родитељима будућих првака организоваћемо у  нашој школи  у  уторак, 12. марта 2019. у  18:00 часова.

Сусрет са предшколцима

Позивамо Вас да са својим дететом дођете на „отворена врата“ школе  у суботу, 16. марта 2019. год. од 11:00 до 13:00 часова  да се дружимо, цртамо, певамо и боље упознамо.

Драгана Младеновић, школски психолог

 

СВИМ   БУДУЋИМ   ПРВАЦИМА   ЖЕЛИМО

СРЕЋАН   ПОЧЕТАК  И  ПУНО   УСПЕХА!