школа

Упис деце у први разред (шк. 2020/2021. год.)

Поштовани родитељи будућих првака,

Родитељски састанак за будуће прваке заказан за 18.03.2020. године се отказује. За даље информације о упису у први разред пратите сајт школе. 

Пријаву деце за упис у први разред наше школе можете извршити попуњавањем електронског формулара. Све информације које доставите биће употребљене једино у сврху пријема детета у нашу школу.

Упис првака

Упис и тестирање  деце за  полазак у први разред основне школе за школску 2020/2021. годину биће  у периоду од 1. априла до 29. маја 2020. године, а у изузетним случајевима до 31.08.2020. године.  У складу са чл. 18. Закона о основама  система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,  бр. 88/2017, 27/2018. 10/2019 и 6/2020) у први разред основне школе се уписује свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година.
То значи да се школске 2020/2021. године  у први разред уписују сва деца рођена од 1. марта 2013. године до краја фебруара 2014. године.

Oдлагање уписа је могуће само у случајевима када постоје здравствени разлози за то.

На основу мишљења психолога школа може да препоручи: упис детета у први разред или одлагање поласка у школу за годину дана, уз наставак похађања припремног предшколског програма.

Школа је дужна да упише свако дете које има пребивалиште на подручју школе. Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на писмени захтев родитеља, а у складу са просторним и кадровским могућностима школе.

Документа потребна за упис:

У складу са новом процедуром уписа у први разред основне школе, родитељи више нису у обавези да школи приликом уписа ученика доставе (1) извод из матичне књиге рођених и (2) пријаву пребивалишта у папирној форми, већ могу да захтевају да школа прибави ова документа електронским путем. По свом избору родитељи и даље могу  да достављају школи наведена документа.

  1. Потврда лекара да је дете здравствено способно за похађање школе (потврду даје педијатар из дечјег диспанзера након обављених специјалистичких прегледа),
  2. Уверење да је дете похађало обавезни припремни предшколски програм (добија се од предшколске установе коју је дете похађало, а предаје се школи накнадно по добијању уверења),

Упис ће се обављати у канцеларији секретера школе сваког радног дана од 8 до 15 часова електронским путем. Том приликом оставиће свој број телефона како би их школски психолог контактирао и заказао термин тестирања детета.

Родитељи могу и од куће да електронски пријаве будућег  првака попуњавајући електонску пријаву на сајту школе.

Тестирање је део процедуре уписа детета у школу и траје 30 до 40 минута.

Термин   тестирања детета може се заказати и лично код школског психолога  или на телефон: 38 098 13 од 9:00 до 15:00 часова.

На основу резултата са теста, интервјуа са родитељима и разговора са дететом утврђује се  интелектуална, социјална и емоционална зрелост детета за полазак у школу.

Потребно  је имати  на уму  да за  дете не треба  никаква посебна припрема за тестирање.
Важно је да буде одморно, сито и да му код куће укратко објасните где иде. Немојте застрашивати дете („Нећеш се уписати у школу ако не будеш знао…” и сл.), нити му ублаживати ситуацију („Мало ћеш да се играш са тетом…”). Овај тест не захтева познавање слова (читање и писање), као ни рачунање.

За сва питања и дилеме можете нас позвати или писати на:

оs.marijab@gmail.com

ДОБРО НАМ ДОШЛИ ДРАГИ ПРВАЦИ!

Организација рада школе у првом разреду:

Ученици првог и другог разреда наставу похађају само пре подне од 9:00 до 13:00.

 

Дежурни наставник дочекује децу запослених родитеља почев од 7:00 часова. У школи ради продужени боравак за децу од 1. до 4. разреда.
Радно време продуженог боравка за први и други разред  је од 13:00 до  17:00 часова.
У боравку ученици раде домаће задатке, обнављају научено градиво, друже се, играју се, гледају филмове и баве осталим слободним активностима. Продужени боравак је бесплатан.У школској трпезарији ученици  који остају у продуженом боравку имају топли оброк (супа или чорба, главно јело, салата, хлеб и дезерт или воће) који заинтересовани родитељи могу да уплате преко школе. Топли оброк није обавезан.Родитељски састанак са родитељима будућих првака организоваћемо у  нашој школи  у  уторак, 17. марта 2020. Године  у  18:00 часова.Сусрет са предшколцимаПозивамо Вас да са својим дететом дођете на отворена врата  школе  у суботу, 21. марта 2020. год. од 11:00 до 13:00 часова  да се дружимо, цртамо, певамо и боље упознамо.

Школски психолог  Драгана Младеновић

 

 СВИМ   БУДУЋИМ   ПРВАЦИМА   ЖЕЛИМО

СРЕЋАН   ПОЧЕТАК    И    МНОГО  УСПЕХА!