Обавештење о додели уговора,обустави поступка или поништењу поступка – услуге организације путовања

Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка 

Јавна набавка – Услуге организације путовања, ОПЈН 05/23.

Javni poziv
Kriterijumi za dodelu ugovora1
Kriterijumi za dodelu ugovora2
Kriterijumi za dodelu ugovora3
Kriterijumi za dodelu ugovora4
Model Ugovora 05-23 OPJN za Partiju 1
Model Ugovora 05-23 OPJN za Partiju 2
Model Ugovora 05-23 OPJN za Partiju 3
Model Ugovora 05-23 OPJN za Partiju 4
Obrazac stukture cene za Partiju 1
Obrazac stukture cene za Partiju 2
Obrazac stukture cene za Partiju 3
Obrazac stukture cene za Partiju 4
Obrazac troškova pripreme ponuda, OPJN 05-23
Opis i specifikacija predmeta, uslovi isporuke ili izvršenja, OPJN 05-23
Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima
Opšti deo – podaci o predmetu nabavke
Specifikacija za Partiju 1- Izlet za učenike petog razreda
Specifikacija za Partiju 2- Izlet za učenike šestog razreda
Specifikacija za Partiju 3- Izlet za učenike šestog razreda
Specifikacija za Partiju 4- Izlet za učenike osmog razreda
Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu

 

Јавна набавка – Ручак за ученике у продуженом боравку – 02.03.2023.

 

Обавештење о измени уговора можете погледати/преузети ОВДЕ

Обавештење о додели уговора можете погледати/преузети ОВДЕ

Обавештење о додели уговора,обустави поступка или поништењу поступка, ОПЈН -05-22 можете погледати/преузети ОВДЕ

Обавештење о обради података о личности због осигурања ученика и запослених можете преузети ОВДЕ.

Обавештење о обради података о личности због осигурања ученика и запослених 1 можете преузети ОВДЕ.

Документе о ОПЈН – Ручак за ученике у продуженом боравку можете преузети ОВДЕ.

Измену бр.2 плана Јавних набавки за 2021. можете погледати/преузети ОВДЕ

Обавештење о додели уговора, обустави или поништењу поступка-ел. енергија можете погледати/преузети ОВДЕ

Електрична енергија, редни број набавке ОПЈН 11/21. можете погледати/преузети ОВДЕ

Обавештење o додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка можете погледати/преузети ОВДЕ

Ручак за ученике у продуженом боравку, редни број набавке ОПЈН 01/21 можете погледати/преузети ОВДЕ

План јавних набавки за 2021. годину можете погледати/преузети ОВДЕ

Електрична енергија, редни број набавке ОПЈН 10/20. можете погледати/преузети ОВДЕ

Одлуку о додели уговора OПJН 10/20 можете погледати/преузети ОВДЕ

Одлука о додели уговора – Оброци- ручак за децу у продуженом боравку можете погледати/преузети ОВДЕ

Позив за подношење понуде, ЈНМВ 01-20 можете погледати/преузети ОВДЕ

Конкурсну документацију  ЈНМВ 01-20 можете погледати/преузети ОВДЕ

Изјаву о одсуству сукоба интереса ЈНМВ 01-20 можете погледати/преузети ОВДЕ

План јавних набавки и план набавки за 2020. год. можете погледати/преузети ОВДЕ

Одлуку о додели уговора ЈНМВ 14/19 можете погледати/преузети ОВДЕ

Измену број 2 плана Јавних набавки и Плана набавки за 2019. годину можете погледати/преузети ОВДЕ

Позив за подношење понуде за  редни број набавке ЈНМВ 14/19, електрична енергија можете погледати/преузети ОВДЕ

Конкурсну документацију за ЈНМВ 14/19 можете преузети ОВДЕ

Измену број 1 Плана јавних набавки и Плана набавки за 2019. годину можете погледати/преузети ОВДЕ

План јавних набавки за 2019. год. можете погледати/преузети ОВДЕ

План  набавки за 2019. год. можете погледати/преузети ОВДЕ

Оброци – ручак за децу у продуженом боравку ЈНМВ 02/19. позив за подношење понуде можете погледати/ преузети ОВДЕ

Конкурсну документацију за ЈНМВ 02/19. можете погледати/преузети ОВДЕ

Одлуку о додели уговора Оброци – ручак за децу у продуженом боравку ЈНМВ 02/19. можете погледата ОВДЕ