ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ
СРПСКИ ЈЕЗИК Радмила Петровић  

71,72,73,52

Наташа Ристић 61,81,82,83
Драгана Цукић 62,53
Снежана Бабуновић 51
 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Љиљана Никић 11 ,12, 13, 21,22,23,31,32,41,43
Горица Костић 71,72,73
Милица Јевтић 42 , 51 ,52, 53,61,62, 81,82,83
 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Драгана Гојковић 51,52,53,71,72,73,81,82,83
61 ,62
ЛИКОВНА КУЛТУРА Зоран Мишић 51 ,52, 53, 61,62,71,72,73,81,82,83
МУЗИЧКА КУЛТУРА Милена Крстић 51 ,52, 53, 61,62,71,72,73,81,82,83
ХОР И ОРКЕСТАР Милена Крстић 71,72,73,81,82,83
 

ИСТОРИЈА

Биљана Драгичевић 51 ,52, 53,61,62,71,72,73,81,82,83

 

ГЕОГРАФИЈА Елизабета Јовановић 51 ,52, 53, 61,62,71,72,73,81,82,83
ФИЗИКА Наталија Медић 61,62,71,72,73,81,82,83
ХЕМИЈА Верица Ратковић 71,72,73,81,82,83
 

МАТЕМАТИКА

Драгана Коризма 61 ,62,82,83
Светлана Кузмановић 51,52, 53, 73
Драгана Грујић 71, 72, 81
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО Драгана Коризма 62
Драгана Грујић 51 ,52, 53,61,
 

БИОЛОГИЈА

Јелена Лисинац 51 ,52, 53, 61,62, 71,72,73,82,83
Даница Новчић 81
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА Небојша Милутиновић 51 ,52, 53,61,62
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ Небојша Милутиновић 71,72,73,81,82
Наталија Медић 83
 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Кристина Бараћ 81,82,8
Зоран Хаџифејзовић 71,72,73,81
ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ Кристина Бараћ 61 ,62
Зоран Хаџифејзовић 51 ,52,53
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

Информатика и рачунарство

Драгана Коризма Једна група 8. разреда
Светлана Кузмановић  

Две групе 7. разреда

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

Хор и оркестар

Милена Крстић Једна група 7. разреда и једна група 8. разреда
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

Цртање, сликање, вајање

Зоран Мишић Једна група 7. разреда и две групе  8. разреда
 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

Грађанско васпитање

Снежана Бабуновић Три групе 5. разреда, једна група 6. разреда и једна група 8. разреда
Елизабета Јовановић Једна група 7. разреда
Наташа Ристић Две групе 8. разреда
Милена Крстић Једна група 7. разреда
Бранкица Ђурић

Снежана Цимбурек

Јелена Југовић

 

Групе ученика првог  разреда по 1 група

 

Драгана Иконов

Амелија Илијев

Јасмина Младеновић

Групе ученика другог разреда по 1 група
Славка Чичковић

Ана Платанић

 

Групе ученика трећег разреда по 1 група

 

Марела Манојловић

 

 

Групе ученика четвртог разреда 2 групе

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

Верска настава

Милица Буловић 12 група

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

Од играчке до рачунара

Ана Платанић Група ученика трећег разреда 1 група
Весна Стојановић Групе ученика четвртог разреда 2 групе
Марија Василић Групе ученика четвртог разреда 2 групе
Јасмина Младеновић Групе ученика првог разреда 1 група
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

Народна традиција

Амелија Илијев Група ученика другог разреда 1 група
Славка Чичковић Група ученика трећег  разреда 1 група
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

Чувари природе

Драгана Иконов Групе ученика другог  разреда 1 групе
 

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА

Бранкица Ђурић

Снежана Цимбурек

Јелена Југовић

11,12,13

 

ОДЕЉЕЊСКА СТАРЕШИНСТВА

V1 Снежана Бабуновић
V2 Небојша Милутиновић
V3 Јелена Лисинац
VI1 Милица Јевтић
VI2 Драгана Коризма
VII1 Милена Крстић
VII2 Милица Буловић
VII3 Елизабета Јовановић
VIII1 Зоран Мишић
VIII2 Наташа Ристић
VIII3 Наталија Медић