Решењем од 23.јула 2018. године чланове Школског одбора чине :

1. Милица Јевтић
2. Наташа Ристић
3. Драгана Иконов
4. Лана Вуковић
5. Марко Стојиљковић
6. Александар Стојиљковић
7. Александар Васиљевић
8. Ангелина Јоцковић
9. Бошко Поповић