АктуелностиВестиНајаве

Обавезе родитеља/других законских заступника

Према процени директора школе, а у односу на исказане потребе родитеља, уколико постоји процена да су поједини родитељи неоправдано пријавили своју децу за похађање целодневног боравка, директор школе може тражити од родитеља доказ о ангажовању родитеља (потврда од стране послодавца која доказује да су оба родитеља/самохрани родитељ у радном односу и да није могуће да им се организује рад од куће).

Свакодневно, пре доласка у школу, родитељ има обавезу да детету и себи измери температуру и да у случају повишене температуре, не доводи дете у школу и о томе обавести директора.

Родитеље је потребно обавестити о свим битним смерницама и протоколима који се успостављају у установи у циљу заштите здравља и безбедности деце, родитеља и запослених. Спровођеље препорука за превенцију инфекције COVID-19 изискује њихову доследну и одговрну примену како од стране запослених, тако и од стране родитеља и других законских заступника деце у циу заштите здравља и безбедности деце и одраслих.

Родитељи треба да обезбеде посебну флашицу са водом која ће бити само за његове потребе током боравка у школи.