АктуелностиВестиНастава

ПОДСЕТНИК ЗА РОДИТЕЉЕ И УЧЕНИКЕ 8. РАЗРЕДА 2021. године

Полагање завршног испита је обавезно и полажу га сви ученици 8. разреда. Ученици који не изађу на полагање завршног испита неће моћи да се упишу у средње школе. У случају непредвиђене спречености ученика да полажу завршни испит, родитељ/старатељ је у обавези да то пријави одељењском старешини најкасније до 8:00 часова на дан полагања завршног испита. Ученици треба да дођу у школу у 8:15 сва три дана полагања испита.

На испит је потребно да обавезно понесу ђачку књижицу (са овереном фотографијом и уписаном шифром) и потребан прибор (за српски језик: графитну оловку, гумицу и плаву хемијску оловку, за математику: графитну оловку, гумицу, плаву хемијску оловку, лењир, троугао и шестар, за комбиновани тест: графитну оловку, гумицу и плаву хемијску оловку). Тестови трају од 9 до 11 часова.

Напомена:Ученици који не изађу на полагање завршног испита  полагаће га у августу и то 18. тест из српског/матерњег језика, 19. тест из математике и 20. комбиновани тест.

 

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ И УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

 

23. јун од 9-11 ч Завршни испит – тест из српског/матерњег језика
24. јун од 9-11 ч Завршни испит – тест из математике
25. јун од 9-11 ч Завршни испит-комбиновани тест(биологија, историја, географија, физика, хемија)
27. јун до 10 ч Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе
27. јун од 10-16 ч Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи)
27. јун после 16 ч и

28. јун после 15 ч

Достављање одговора првостепене комисије на приговоре ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи)
од 28. јуна у 15 ч

до 29. јуна у 16 ч

Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита

(електронским путем) – за другостепену комисију

29. јун  од 8-15 ч Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита

(непосредно у основној школи) – за другостепену комисију

29. јун, после 18 ч Достављање одговора другостепене комисије на приговоре ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи)
26. јун од:

10-11:30 српски језик

12-13:30 енглески језик

Пријемни испит за IBO одељења у гимназијама
27. јун од

10-11:30 математика

Пријемни испит за IBO одељења у гимназијама
02. јул до 8 ч Објављивање коначних резултата завршног испита
02. јул од 8-16 ч Упис у музичке и балетске школе
од 26. јуна у 8 ч

до  03. јула у 24 ч

Попуњавање листе жеља електронским путем
03. и 04. јул од 8 – 15 ч Попуњавање и предаја листе жеља у основној школи и унос у базу података у основној школи
07. јул од 8 ч Провера тачности листе жеља од стране ученика у основним школама ( електронским путем и непосредно у школи)
07. јул од 8 – 15 ч Пријем приговора ученика на изражене жеље и уношење исправки (непосредно у школи)
09. јул до 8 ч Објављивање званичне листе жеља ученика, провера листе жеља на званичном сајту
11. јул до 8 ч Објављивање званичних резултата расподеле по школама и образовним профилима у основним и средњим школама
11. јул Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу
од 12.јула у 8 ч

до 18. јула у 24 ч

Упис ученика у средње школе електронским путем (после првог и после другог уписног круга)
12. и 13. јул од

8-15 ч

Упис ученика у средње школе за први уписни круг непосредно у школи, осим за упис у музичке и балетке школе
12. јул. од 8 до 15 ч Попуњавање и предаја листе жеља за други уписни круг (електронским путем/непосредно у школи)
14. јул до 24 ч Објављивање коначног распореда ученика по школама у другом уписном кругу
14. јул до 8 ч Објављивање преосталих слободних места после другог уписног круга
16. јул од 8-15 ч Упис ученика у средње школе за други  уписни  круг непосредно у школи, осим за упис у музичке и балетке школе
16. јул од 8-15 ч Упис ученика у средње школе – други уписни круг непосредно у школи, осим за упис у музичке и балетске школе
18. август од 9-11 ч Завршни испит – тест из српског/матерњег језика
19. август од 9-11 ч Завршни испит – тест из математике
20. август од 9-11 ч Завршни испит–комбиновани тест (биологија, историја, географија, физика, хемија)
23. август до 8 ч Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе
23. август 12-16 ч Пријем и решавање приговора ученика на е резултате завршног испита и предаја молби за упис (у окружним комисијама)
23. август до 20 ч Објављивање коначних резултата завршног испита
24. и 25. август од 8-16 ч Преузимање одлука о упису после обављеног завршног испита (у окружним комисијама)
26. и 27. август Унос одлука о упису
27. и 28. август Упис ученика у средње школе – трећи уписни круг, непосредно у школи, осим за упис у музичке и балетске школе.
24-28. август од 8-15 ч Пријављивање и распоређивање, у школским управама, ванредних ученика старијих од 17 година за упис у средњу школу

 

СРЕЋНО!!!